Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

στις 25 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ.
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών (Ε.Ο.Δ.), για την χρονική περίοδο 2010 -2011.
2. Γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Νεάπολης, έτους 2010.
3. Γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Νεάπολης, έτους 2010.
4. Γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ, του Δήμου Νεάπολης, έτους 2010.
5. Άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 3731/88 (ρύθμιση της κυκλοφορίας).
6. Τροποποίηση του προγράμματος του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.
7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης.
8. Συζήτηση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
9. Αιτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
10. Αιτήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..