Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ


ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Στις 15 Απριλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Νεάπολης».
2. Εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκοτόπων για τη θερινή περίοδο του 2010.
3. Παράταση του χρόνου εκμίσθωσης του παραποτάμιου χώρου αναψυχής στον ποταμό Αλιάκμονα.
4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
5. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα «ΕΟΡΔΑΪΚΗ».
6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης.
7. Απευθείας ανάθεση προμήθειας των καυσίμων, για το έτος 2010.
8. Αιτήσεις δημοτικών συμβούλων.
9. Αιτήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..