Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.3 0 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1ου ΑΠ και του 1ου ΠΚΤΝΕ του έργου: Αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων στους χώρους υγιεινής, στα κουφώματα, στη στέγη και στο σύστημα θέρμανσης στο κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Νεάπολης Ν. Κοζάνης.
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Μεσολόγγου Δ. Νεάπολης».
3. Οίκοθεν χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Μελιδονίου Δ. Νεάπολης».
4. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Νεάπολης .
5. Έγκριση των ισολογισμών χρήσεων 2008, 2009 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Νεάπολης.
6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
7. Κατανομή ΣΑΤΑ (3Η δόση).
8. Αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου.
9. Σύναψη δανείου.
10. Αιτήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..