Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Εάν είσαι Έλληνας/Ελληνίδα ομογενής ή μέλος οικογένειας ομογενούς
Βεβαιώσου πρώτα αν ψηφίζεις

μπαίνοντας από το σπίτι στο www.ypes.gr ή
ρωτώντας στην υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου σου.
Αν ναι τότε
πρέπει να καταθέσεις στον Δήμο όπου είσαι μόνιμος κάτοικος:
κάτοχος τίτλου διαμονής που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

 ομογενούς με πενταετή διαμονή (ΕΔΤΟ)
1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στον Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου
Σημείωση: Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τους Δήμους

• συζύγου ή χήρου/ας ομογενούς με πενταετή διαμονή
1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στον Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου
Σημείωση: Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τους Δήμους

• ομογενούς από λοιπές χώρες (λ.χ. Τουρκία) με πενταετή διαμονή
1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στον Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης)
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου
4. Βεβαίωση της αρχής που εξέδωσε την άδεια διαμονής για πιστοποίηση της πενταετούς διαμονής σου
Σημείωση: Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τους Δήμους
Εάν δεν είσαι καταχωρημένος/η στο πληροφοριακό σύστημα, πρέπει να απευθυνθείς
στην αρμόδια αστυνομική αρχή που εξέδωσε τον τίτλο διαμονής σου.


Εάν είσαι μετανάστης ή μετανάστρια με τίτλο διαμονής

Βεβαιώσου πρώτα αν και που ψηφίζεις
μπαίνοντας από το σπίτι στο www.ypes.gr ή
ρωτώντας στην υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου σου.
Αν ναι τότε
πρέπει να καταθέσεις στον Δήμο όπου είσαι καταχωρημένος:

που εκδίδουν οι Υπηρεσίας Αλλοδαπών της Περιφέρειας ή το ΥΠΕΣΑΗΔ

 αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας

 επί μακρόν διαμένοντος

 μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. με πενταετή ή μόνιμη διαμονή

 γονέα ανήλικων Ελλήνων πολιτών με πενταετή διαμονή

 συζύγου ομογενούς τέως ΕΣΣΔ με πενταετή διαμονή1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στον Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης)

3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου

Σημείωση: Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τον Δήμο
Εάν δεν είσαι καταχωρημένος/η στο πληροφοριακό σύστημα,
πρέπει να απευθυνθείς στην υπηρεσία παραλαβής της άδειας διαμονής σου,
δηλαδή την Υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου ή του ΥΠΕΣΑΗΔ.Εάν είσαι δικαιούχος διεθνούς προστασίας με τίτλο διαμονής

Βεβαιώσου πρώτα αν ψηφίζεις
μπαίνοντας από το σπίτι στο www.ypes.gr ή
ρωτώντας στην υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου σου.
Αν ναι τότε
πρέπει να καταθέσεις στον Δήμο μόνιμης κατοικίας σου:

που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

 πολιτικού πρόσφυγα με πενταετή διαμονή

 υπαγόμενου στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους με πενταετή διαμονή

 ανιθαγενούς με πενταετή διαμονή

1. Αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (διαθέσιμη στο www.ypes.gr ή στον Δήμο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ (όχι βεβαίωση κατάθεσης)

3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου

Σημείωση: Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τον Δήμο
Εάν δεν είσαι καταχωρημένος/η στο πληροφοριακό σύστημα, πρέπει να απευθυνθείς
στην αρμόδια αστυνομική αρχή που εξέδωσε τον τίτλο διαμονής σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..