Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Σκαλοχωρίου».
2. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αλιάκμονα Δήμου Νεάπολης»
3. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση επισκευή πολιτιστικού κέντρου Αλιάκμονα (πρώην δημ. Σχολείου).
4. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατά-σταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Πεπονιάς Δήμου Νεάπολης».
5. Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) 2007 -2011.
6. Κατανομή ΣΑΤΑ – ΣΑΤΑ Δράσεων πυροπροστασίας.
7. Εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκοτόπων με απευθείας συμφωνία.
8. Έγκριση δαπάνης εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
9. Έγκριση δαπάνης εκτός έδρας μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα.
10. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
11. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
12. Θέμα ΚΑΠΗ.
13. Αιτήσεις δημοτικών συμβούλων.
14. Προσωρινές κατασκευές στη Νεάπολη, «Τρίγωνο Πίκουλα»
15. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το πρόγραμμα «Καλλικράτης».
16. Αιτήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..