Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Αναγκαία η τροποποίηση του Καλλικράτη
(του Ανδρέα Τσολακόπουλου)

Το παράδειγμα αναφέρεται στο νέο Δήμο Βοΐου του νομού Κοζάνης, που προσομοιάζει, όμως, με πολλούς άλλους Δήμους.
Τα δεδομένα είναι:
-α). Ένα Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο 27/μελές (επειδή έχει πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους), προερχόμενο, αναλογικά, από υποψήφιους των 5 εκλογικών περιφερειών (των πρώην 5 Δήμων και κοινοτήτων), 8 μέλη από τον πρώην Δήμο Σιάτιστας, 6 από το π. Δήμο Ασκίου, 6 από τον π. Δήμο Νεάπολης, 6 από τον π. Δήμο Τσοτιλίου και 1 από την π. Κοινότητα Πενταλόφου.
-β). Τρεις 5/μελείς Δημοτικές Κοινότητες, από μία, στη Σιάτιστα, στη Νεάπολη και στη Γαλατινή (επειδή έχουν πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους).
-γ). Ένδεκα 3/μελείς Τοπικές κοινότητες, από μία, στο Τσοτίλι, Εράτυρα, Πεντάλοφο, Καλονέρι, Πελεκάνο, Μικρόκαστρο, Παλαιόκαστρο-Δαφνερό, Δρυόβουνο, Αυγερινό, Σισάνι και Δαμασκηνιά (επειδή έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 300 κατοίκους και μικρότερο από 2.000).
-δ). Σαρανταπέντε Τοπικές κοινότητες με μόνο αντιπρόσωπο στα υπόλοιπα πρώην τοπικά διαμερίσματα, με συνολικά 59 οικισμούς (επειδή έχουν πληθυσμό μικρότερο από 300 κατοίκους).
Ο εκλογέας (γεννηθείς μέχρι 31/12/1992, φετινός «κανονικός» απόφοιτος λυκείου) σημειώνει μέχρι τρεις σταυρούς για το Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο σε υποψήφιους της εκλογικής του περιφέρειας και μέχρι ένα σταυρό σε υποψήφιο, συνολικά, των άλλων τεσσάρων περιφερειών.
Επίσης, μέχρι δύο σταυρούς ή έναν σε υποψήφιους της οικείας Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας, αντίστοιχα, που ανήκει.
Στο κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγονται 16 μέλη από τον πρώτο συνδυασμό (που θα πλειοψηφήσει) και 11 μέλη εκλέγονται από τους υπόλοιπους συνδυασμούς.
Αν βέβαια ο πρώτος συνδυασμός λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, μπορεί να εκλέξει περισσότερους από 16 συμβούλους…
Το εκλογικό μέτρο είναι, αρχικά, το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης των εγκύρων που έλαβαν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, πλην του πρώτου, δια του 11, αυξημένο κατά 1.
Αυτό το εκλογικό μέτρο είναι 4%, επί του συνόλου όλων των ψήφων του Δήμου, σε όλους τους συνδυασμούς, εκτός από την περίπτωση που ο πρώτος συνδυασμός λάβει ποσοστό μεταξύ 50% και 56%, οπότε τότε, το εκλογικό μέτρο είναι 5% επί του συνολικού αριθμού των έγκυρων, σε όλο το Δήμο και για όλους τους συνδυασμούς.
Στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση και αφού μείνουν, που θα μείνουν φυσικά, αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, κατά τα γνωστά.
Οι 11 έδρες κατανέμονται, στις εκλογικές περιφέρειες, αρχίζοντας από το συνδυασμό που έλαβε το μικρότερο ποσοστό, αφού δεσμευτούν, αρχικά 5 έδρες για τον πρώτο συνδυασμό, μία σε κάθε περιφέρεια (ανεξάρτητα, δηλαδή, από τον αριθμό των ψήφων, ο πρώτος συνδυασμός δεσμεύει μία έδρα σε κάθε περιφέρεια και τη μοναδική από τους υποψήφιους του Πενταλόφου!, ώστε να αντιπροσωπεύεται σε όλες τις περιφέρειες).
Το ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια (τόσες και τόσες άλλες λεπτομέρειες αναφέρονται) είναι αν συμμετέχουν στη δεύτερη φάση οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν το μέτρο, αλλά έχουν μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
Το «πνεύμα» του νόμου (άρθρο 32 παράγραφος 5) τους αποκλείει.
«Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία (οπότε μέχρι στιγμής τους αποκλείει) είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται μεταξύ όλων (εδώ μπερδεύονται τα πράγματα) των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
Τα παραπάνω ισχύουν όταν ο πρώτος συνδυασμός λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (που μπορεί, στο τέλος, να επανέλθουμε, με τροπολογία, στο 42%, ή σε άλλο, για οικονομικούς λόγους κλπ).
-Εάν έχουμε επαναληπτική ψηφοφορία, τη δεύτερη Κυριακή, το θέμα «περιπλέκεται», αλλά, ανεξάρτητα από αυτό, η βούληση του νομοθέτη είναι, ότι ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει και πάλι 16 συμβούλους, εκτός οριακών περιπτώσεων και οι επιλαχόντες συνδυασμοί 11, αλλά, σε κάθε περίπτωση, για την κατανομή των εδρών κλπ ισχύουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της πρώτης Κυριακής.
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι εάν φαίνεται ότι πάμε «σίγουρα» σε δεύτερη Κυριακή, να φροντίσουμε να ψηφίσουμε τους ικανότερους και κυρίως της δικής μας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, ανεξάρτητα από το συνδυασμό του Δημάρχου που προτιμούμε, τον οποίο έχουμε την ευκαιρία να πριμοδοτήσουμε τη δεύτερη Κυριακή.
Στην περίπτωση, λοιπόν, επανάληψης της ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν μόνον οι δύο πρώτοι συνδυασμοί (εκτός από την περίπτωση ισοψηφίας κλπ), τότε έχουμε δύο κατανομές (σύμφωνα, πάντα με τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας).
Στην πρώτη κατανομή κατανέμονται οι 14 έδρες και στη δεύτερη οι υπόλοιπες 13.
Τώρα, όμως, αλλάζει το εκλογικό μέτρο γιατί αλλάζει ο διαιρέτης, που γίνεται 14 και το μέτρο είναι σταθερό 8%. (το ακέραιο πηλίκο όλων των εγκύρων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου συνδυασμού).
Και πάλι επαναλαμβάνεται η ίδια ασάφεια, σχετικά με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα κλπ.
Για τη δεύτερη κατανομή των 13 εδρών, εξασφαλίζει, αρχικά, ο πρώτος (μετά τη δεύτερη ψηφοφορία) συνδυασμός, τόσες έδρες, ώσπου να συμπληρώσει, μαζί με την πρώτη κατανομή 16 έδρες και τις υπόλοιπες, της δεύτερης κατανομής, αν μείνουν, τις λαμβάνει μόνον ο δεύτερος συνδυασμός, που συμμετείχε στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί ο πρώτος συνδυασμός να εκλέξει λιγότερους από 16 συμβούλους.
Έστω ότι στις εκλογές συμμετέχουν πάνω από 6 συνδυασμοί και ο πρώτος έλαβε ποσοστό μέχρι 21% παρά λίγο (20,9+13,3+13,2+13,2+13,2+13,2+13=100).
Τότε οι έδρες της πρώτης κατανομής θα είναι 2+2+2+2+2+2+2=14 και ο πρώτος θα λάβει τελικά 2+13=15 έδρες.
Το παράδειγμα δεν είναι ακραίο, αλλά θεωρητικά, για περισσότερους συνδυασμούς, μπορεί ο πρώτος συνδυασμός να πάρει και 14 μόνον έδρες……
-Κι ερχόμαστε τώρα στην αναγκαία τροποποίηση του νόμου, σχετικά με τη συμμετοχή κάθε φύλου (στην ουσία των γυναικών).
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 ορίζεται ως ελάχιστο όριο το 1/3 των μελών να είναι από κάθε φύλο.
Αναγράφεται, όμως, των μελών του συμβουλίου και όχι των υποψηφίων, που μπορεί να είναι λιγότεροι.
Δηλαδή, για το 27/μελές Δ.Σ., το 1/3 των μελών του Δ.Σ. που απαιτούνται για κάθε φύλο, είναι τουλάχιστον από 9 υποψήφιοι, σύνολο 18 και όχι 13!!!!, που επιτρέπεται ως ο ελάχιστος αριθμός, για το συγκεκριμένο Δήμο κλπ.
Τα ίδια τραγελαφικά, μπορούν να συμβούν και για τα άλλα συμβούλια.
-Άρα, η λέξη μελών πρέπει ν’ αλλάξει και να γίνει το 1/3 των υποψηφίων, οπωσδήποτε!!.
Χρειάζεται, επίσης, τροποποίηση του άρθρου 37, για την περίπτωση των τοπικών συμβουλίων.
Αφού τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων είναι τριμελή, γιατί θεωρητικοποιούμε άσκοπα;
Το μέτρο, πανελλαδικά είναι 25% των εγκύρων, συνολικά και η ακραία περίπτωση που αναφέρεται για περισσότερες έδρες είναι στην περίπτωση που όλα τα ποσοστά, όλων των συνδυασμών, είναι ακέραια πολλαπλάσια του 25!!!! (κατά τα άλλα, σωστή διερεύνηση)..
Επίσης, στο ίδιο άρθρο να γραφεί, σαφέστερα, ότι ο αντιπρόσωπος προέρχεται από το συνδυασμό που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα (εννοείται, βέβαια).
Εδώ, το μέτρο είναι 50%.
Τελικά, στα τρία 5/μελή Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων του Βοΐου, εκλέγονται από τρία μέλη (συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, προφανώς) από το συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου και δύο από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από τον αριθμό ψήφων, στη συγκεκριμένη Δημοτική Κοινότητα!
Το εκλογικό μέτρο εξάγεται από το συνολικό αριθμό των έγκυρων σε όλο το Δήμο!!
Μπορεί, δηλαδή, ο συνδυασμός του Δημάρχου να πάρει ελάχιστες ψήφους σε μία Δημοτική Κοινότητα, αλλά να έχει την πλειοψηφία των τριών συμβούλων.
Όπως, μπορεί ένας συνδυασμός να πλειοψηφήσει σε μία Δημοτική κοινότητα και να μην εκλέξει κανένα σύμβουλο, σ’ αυτήν!
Δηλαδή, ο νομοθέτης επιθυμεί, ο Δήμαρχος να «επηρεάζει» τις Δημοτικές Κοινότητες (να έχει κι εκεί την πλειοψηφία).
Αλλά στις Τοπικές Κοινότητες είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Το τριμελές συμβούλιο, ή ο αντιπρόσωπος εκλέγεται αναλογικά, από τα έγκυρα μόνον της Τοπικής Κοινότητας, για κάθε συνδυασμό… («επιτρέπεται», δηλαδή, να είναι και μειοψηφία του Δημάρχου).
-Αριθμός υποψηφίων για την κατάρτιση ενός συνδυασμού.
-**Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων, για την κατάρτιση συνδυασμού, είναι (για το συγκεκριμένο Δήμο):
1 υποψήφιος Δήμαρχος, 42 υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, προερχόμενοι από τις εκλογικές περιφέρειες, πρώην Δήμους και κοινότητες (12 από το Δήμο Σιάτιστας, από 9 από τους Δήμους Ασκίου, Νεάπολης, Τσοτιλίου και 3 από την Κοινότητα Πενταλόφου), 18 υποψήφιοι για τις 3 πενταμελείς Δημοτικές Κοινότητες (προερχόμενοι 6 από Σιάτιστα, 6 από Νεάπολη και 6 από Γαλατινή), 44 υποψήφιοι για τις 11 τριμελείς Τοπικές κοινότητες (προερχόμενοι 4 από κάθε μία) και 90 υποψήφιοι για τις σαρανταπέντε μονομελείς Τοπικές Κοινότητες, για την εκλογή αντιπροσώπου.
-Μέγιστο σύνολο:194 υποψήφιοι!!
Με την «αρχομανία» που υπάρχει, αν κατεβούν 4 συνδυασμοί (που μάλλον θα είναι παραπάνω) θα ψάχνουν να βρουν και να τους «σύρουν» πάλι, σε κάθε οικογένεια και από έναν υποψήφιο (κυρίως γυναίκες)!
Για να συγκεντρώνουν, ως θύματα, οικογενειακές, ή λυκοφιλικές ψήφους κλπ και να παίξουν, ως συνήθως, το ρόλο του «άμισθου» κομπάρσου, για να «εξουσιάζουν» μερικοί «επιτήδειοι» (σκοτωθείτε εσείς για να δοξαστούμε εμείς) και, αλαζονικά, να μην τους δίνουν σημασία μετεκλογικά, ότι ξεκίνησαν μαζί ως κοινή ομάδα, αλλά επειδή πήραν 10 ψήφους παραπάνω κι εκλέχτηκαν, το παίζουν παράγοντες…
-**Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων, που απαιτείται, για την κατάρτιση ενός συνδυασμού, είναι:
0 υποψήφιος Δήμαρχος, καθότι μπορεί να μην αναγράφεται ξεχωριστά, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος εγγεγραμμένος υποψήφιος, 13 υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι (τουλάχιστον σε 3 εκλογικές περιφέρειες, με αριθμό υποψηφίων ίσο με τις έδρες. Π.χ.:6 από Νεάπολη 6 από Τσοτίλι και 1 από Πεντάλοφο), 3 υποψήφιοι, για μία τουλάχιστον 5/μελή Δημοτική Κοινότητα και 4 υποψήφιοι για 4 τουλάχιστον 3/μελεις Τοπικές Κοινότητες, από έναν υποψήφιο σε κάθε μία.
-Ελάχιστο σύνολο:20 υποψήφιοι, για κάθε συνδυασμό (μικρός αριθμός, με μηδενικές πιθανότητες επιτυχίας).
Βέβαια, θα παρατηρηθούν και άλλες «παραλείψεις» και είναι απαραίτητη η τροποποίηση μερικών διατάξεων..
Γιατί άραγε να πληρώνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων και μάλιστα όταν απουσιάζουν, έστω κι από μία συνεδρίαση;
Πού έκαναν τα έξοδα παράστασης;
Επίσης, γιατί απαγορεύεται να οριστεί Αντιδήμαρχος και από τη μειοψηφία;
Και γιατί, πάντα, εξαντλείται ο μέγιστος αριθμός των αντιδημάρχων;
Γιατί δεν υπάρχει το ασυμβίβαστο για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και για τους αντιδημάρχους, που τελικά θα παίρνουν περισσότερα και από το Δήμαρχο;
Επίσης, να αποσαφηνιστεί ότι τα συμβούλια είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα, με την έννοια ότι αν ένας συνδυασμός δεν εκλέξει Δημοτικό Σύμβουλο, λόγω ποσοστού, να μπορεί να εκλέξει Σύμβουλο Κοινότητας ή αντιπρόσωπο. (Ή μήπως δεν ισχύει;)
-Είναι ευκαιρία, όμως, με την αλλαγή να δημιουργηθούν δύο Δήμοι στο Βόιο, γιατί, όπως μελετήσαμε και το σχετικό χάρτη, που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα του Δήμου Νεάπολης ΝΕΑΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, αυτό είναι αναγκαίο, λόγω του γεγονότος ότι ο Δήμος είναι από τους μεγαλύτερους, επιφανειακά, πληθυσμιακά και ως προς το πλήθος των οικισμών.
Τα κριτήρια τηρούνται. Τα δύο μέρη έχουν πάνω από 10.000 πληθυσμό, μεγάλες και δύσβατες διαδρομές κλπ.
Αλλά, υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση, μέσα στα κριτήρια.
Ο Δήμος Σιάτιστας μπορεί να χαρακτηριστεί, από μόνος του και ως ορεινός, πράγμα που δεν έγινε στο νομό Κοζάνης και βλέπουμε πολύ μικρότερους γειτονικούς νομούς με άλλη μεταχείριση.
Τουλάχιστον να γίνονταν αυτά με τη συναίνεση των πολιτών…και όχι μόνον των βουλευτών, που το πήραν στραβά και ανεξήγητα, αλλά στο τέλος άλλαξαν κι αυτοί άποψη…
Τη λύση του διαχωρισμού την επιθυμούν όλοι σχεδόν οι Δημότες.
Και η Σιάτιστα το ζήτησε επίσημα, στη φάση που ήταν εκτός της έδρας…
Και δε θέλει επιπλέον μπελάδες.
Τι οικονομία θα γίνει, αφού οι πόροι θα είναι αναλογικοί (και που μάλιστα είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, σήμερα). Αργότερα, βλέπουμε….
Η τρόικα έθεσε τη μείωση μέχρι 400 Δήμους κι εμείς, βασιλικότεροι του βασιλέως τους κάναμε 360 (μαζί με τους ορεινούς κλπ).
Τι κόστος θα υπάρξει αν γίνουν άλλοι 40, πανελλαδικά και στο Βόιο επτά;
Τουλάχιστον, ψυχολογικά, θα τονωθεί το ηθικό.
Διαφορετικά, επειδή η ταλαιπωρία θα είναι διαρκής θα έχουμε κι άλλα φαινόμενα Βελβεντού (με δημοψηφίσματα, αποχή κλπ).
Σημείωση: Μεταδημοτεύσεις μέχρι 31/8/2010.
Ημερομηνίες εκλογών 7 και 14 Νοεμβρίου 2010. Στο εξής, μαζί με τις Ευρωεκλογές την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, από 1/6/2014 και στο εξής…
Πρώτη θητεία 3,5 έτη, επόμενες θητείες πενταετείς.
Ο Δήμαρχος αφαιρεί μία έδρα από την εκλογική περιφέρεια που εξέλεξε τους περισσότερους συμβούλους, ή έχει τις περισσότερους ψήφους.
-Η ενοποίηση των Δήμων γίνεται τελικά, να εξοικονομηθούν πόροι!
Στο Βόιο θα συρρικνωθούν οι σχολικές μονάδες, θα μετατραπεί σε περιφερειακό ιατρείο το ένα κέντρο υγείας (μάλλον της Σιάτιστας, επειδή είναι κοντά στην Κοζάνη) τα ταξί για τη μεταφορά των μαθητών τέλος, κλπ, κλπ.
Τα παραπάνω θα αναγκαστεί να τα κάνει ο Δήμος, για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια κλπ, γιατί όλα τα έξοδα θα γίνονται από ίδιους πόρους
Οι πόροι για το Δήμο θα προέρχονται 20% από την τοπική φορολογία (το 1/3 παρακρατείται), 12% από το Φ.Π.Α. και 50% από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Αλλά πρέπει να εξοφληθούν και τα παλιά χρέη, που τάχουν οι ωραίοι.
Όλα αυτά τα φρόντισε ο διεθνής καπιταλισμός, σε μία μέρα! Να καταρρεύσουν οι οικονομίες και να ζουν καλά οι τράπεζες και να μας σερβίρουν και τον Καλλικράτη, ως άλλοθι.
Να κάνουμε λιτότητα και να βράζουμε στο ζουμί μας, που δε θα μας μείνει, γιατί θα μας ξεζουμίσουν.
Το είχαμε παρακάνει κι εμείς, βέβαια, με τις προκλήσεις, τις αλόγιστες σπατάλες, τις διαπλοκές, τα λαμόγια κλπ, αλλά υπήρχαν και άλλοι τρόποι να σωθούμε.
Όχι με τους υπερδήμους κι απότομα, για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε…
Και στον Καποδίστρια υπήρχαν «αρμοδιότητες» στα τοπικά συμβούλια, αλλά δεν τα ρωτούσε ποτέ κανένας. Αν είναι να έχουμε πάλι την ίδια αλαζονεία, να μας λείπει.
Για να δούμε τους υποψήφιους περιφερειάρχες, για να εξηγήσουμε και μερικές σκοπιμότητες, με την πρωτοφανή ανάμιξή τους.
Ο Πρωθυπουργός, όμως, προειδοποίησε: Όποιος κατέβει για υποψήφιος παραιτείται από την παλιά του θέση (του Γραμματέα, του Υπουργού, του βουλευτή κλπ). Όχι, εκ του ασφαλούς, που αν δεν εκλεγούμε επιστρέφουμε. Ιδού η Ρόδος…κι επανερχόμαστε.
Αλλά και πάλι θα σωθούν, γιατί το πιθανότερο είναι να έχουμε διπλές εκλογές, συγχρόνως.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..