Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Αλκιβιάδης Νέττας
Πρ. Καθηγητής Νομικών Επιστημών

εν Γερμανία
50001 Αηδονοχώρι Κοζάνης
Τηλ: 24680.23164
Αηδονοχώρι, 03.05.2010
Σεβασμιότατον
Μητροπολίτην Σισανίου και Σιατίστης
Κον Κον Π α ύ λ ο ν

50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Σεβασμιότατε,
απο τον Δήμαρχο Νεάπολης Κο Νικόλαο Αλμπάνη έλαβα προχθές αντίτυπο της απο 29.04.2010 επιστολής Σας προς τον Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβέρνησης Κο Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία ελάβατε σαφέστατη θέση σε ό,τι αφορά την προταθείσα έδρα του νέου Δήμου Βοϊου, στα πλαίσια του Σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
Οφείλω να Σας πληροφορήσω ότι χθές το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συσκεφθεί επι του ως άνω θέματος, κυρίως όμως την θέση την οποία ως Δήμος πρέπει να λάβει δια τις περαιτέρω ενέργειές του, κατόπιν της δικής Σας ευθείας ανάμιξης.
Γνωρίζετε Σεβασμιότατε την βαθειά εκτίμηση και τον σεβασμό τον οποίο αισθάνομαι και τρέφω προς την Υμετέρα προσωπικότητα καθώς και έναντι του λειτουργήματός Σας ως Επισκόπου της Επαρχίας μας. Αυτό το έχω έμπρακτα μέχρι τούδε αποδείξει.
΄Ο,τι θα διαβάσετε στην συνέχεια της επιστολής μου είναι όχι μόνο η δική μου προσωπική γνώμη και άποψη, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων του Δήμου Νεάπολης.
Εις την εκτίμηση αυτήν προβαίνω όχι μόνον διότι τουλάχιστον περι τα 50 άτομα με επεσκέφθησαν στο χωριό μου και ηθέλησαν να έχουν την γνώμη μου, αλλά και απο συζητήσεις πληθώρας ατόμων που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα εις καφενεία, Εκκλησίαν μετα την λειτουργία, καταστήματα ή και κατ΄ιδίαν κατ’ οίκον.
Διάχυτη είναι Σεβασμιότατε σε όλη μας την περιοχή η γνώμη, ότι δεν επετρέπετο ν’ αναμιχθείτε κάν εις την υπόθεσιν αυτήν, πολύ δε περισσότερο να λάβετε μονομερή θέσιν υπέρ ενός τμήματος της Επισκοπικής σας περιφερείας, υποβαθμίζοντας την περιοχή και τον πληθυσμό του Δήμου Νεάπολης, χρησιμοποιώντας μάλιστα οξύτατες εκφράσεις και εν πολλοίς επιχειρήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται απόλυτα εις την πραγματικότητα.
Λέγεται και ακούεται με οργή και πικρό παράπονο, ότι διαιρέσατε το ποίμνιό σας εις πρόβατα και ερίφια και είσθε Σείς που έχετε ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου.
Τώρα Σεβαμιότατε πνέει ένας θυμώδης άνεμος εναντίον Σας και ήταν πράξις σωφροσύνης το γεγονός ότι δεν ήλθατε στην Νεάπολη το περασμένο Σάββατο.
Το συγκεντρωθέν πλήθος ήταν έτοιμο να Σας αποδοκιμάσει και μέσα ακόμη στην Εκκλησία.
Και προσωπική μου γνώμη είναι, ότι δεν θα έπρεπε να λάβετε αυτήν την θέσιν που ελάβατε.
΄Η είσθε ο Επίσκοπος όλων των κατοίκων – Χριστιανών της Επισκοπικής Σας περιφερείας ή είσθε μόνον της Σιατίστης και του Τσοτυλίου.
Το αίσθημα ευθύνης το οποίο επικαλείσθε ότι Σας οδήγησε εις την ενέργειάν Σας αυτήν θα έπρεπε να επεκταθεί και εις τους λοιπούς πιστούς του ποιμνίου Σας.
Το δικό μου αίσθημα ευθύνης έναντι του τόπου μας καθώς και καί όλων των διανοουμένων τους οποίους γνωρίζω, αλλά και των απλών πολιτών,μου επιβάλλει να Σας εκθέσω και τα δικά μας επιχειρήματα, τα οποία συνηγορούν και αποβλέπουν εις την αναβάθμιση της ζωής των ανθρώπων της περιοχής μας, οι οποίοι επι σειρά δεκαετιών έχουν εγκαταλειφθεί εις το έλεος του Θεού απο το επίσημο Κράτος μας. Και εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν προστίθεται εις εκείνους που επι σειρά ετών παραμέρισαν την Επαρχία μας και ο Επίσκοπός μας, μηδενίζοντας τις ελπίδες μας δι’ ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.
Δεν γνωρίζουμε Σεβασμιότατε ποιούς εννοείτε ως ά φ ρ ο ν α ς οι οποίοι απεφάσισαν και έσπειραν τον διχασμό μέσα σε μία τόσο μικρή περιοχή. Εμείς πάντως ούτε ως μεμονωμένα άτομα αλλ’ ούτε και η Δημοτική μας Αρχή εζήτησε ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενέργησε στο να ορισθεί η Νεάπολη ως έδρα του νέου Δήμου και να υποβαθμισθεί η Σιάτιστα.
Κανείς δεν ξεσηκώθηκε στην περιοχή μας εναντίον οιουδήποτε, πικρία όμως συνέχει τους ανθρώπους μας όταν εις την επιστολήν Σας μας αποκαλείτε ως ΑΛΛΟΥΣ, θεωρείτε ότι ο ορισμός της Νεάπολης ως έδρα του Δήμου μας αποτελεί για μας Δ Ω Ρ Ο Ν ανέλπιστον και ότι η Κυβερνητική αυτή πρόταση είναι για μας ρουσφέτι και όχι πράξις σωτηρίας.
Το εάν η απόφαση συτή οφείλεται σε επέμβαση Κυβερνητικού στελέχους, το οποίο κατάγεται απο την περιοχή μας δεν το γνωρίζουμε και ούτε παρακαλέσαμε κάποιον να ενεργήσει υπέρ ημών και εναντίον άλλων.
Εννοείτε Σεβασμιότατε οπωσδήποτε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κο Καστανίδη ως αυτουργό αυτής της πράξης, παρακαλούμε όμως να πιστεύσετε ότι αυτός ο πολιτικός ποτέ δεν έπραξε κάτι υπέρ της ιδιαιτέρας του πατρίδος μέχρι τούδε, καίτοι επι σειρά ετών κατείχε σημαντικότατες κυβερνητικές θέσεις.
Το αν ξαφνικά ξύπνησαν μέσα του αισθήματα χρέους έναντι του γεννέθλιου τόπου του, αυτό και μας αιφνιδιάζει και μας χαροποιεί.
Θεωρείτε Σεβασμιότατε ότι οι Δημότες του Δήμου Νεάπολης, δεν είχαν δικαίωμα να ευελπιστούν και να εύχονται κάτι το καλύτερο δια τον τόπον τους.
΄Αλλο λάθος σας Σεβασμιότατε είναι και η διατυπωθείσα άποψή Σας, ότι δεν ευσταθεί πως η Νεάπολη είναι το Κέντρο της περιοχής μας αλλά το ΤΣΟΤΥΛΙ.
Δύο εστίες κατοίκων,δύο φωλιές γειτονικές τις οποίες δεν εχώρισε ποτέ τίποτε μέχρι τώρα, όσα και άν υπέφεραν, έρχεται ο Επίσκοπός μας να τις αναβαθμίσει και υποβαθμίσει με επίσημη επιστολή του η οποία έτσι ή αλλιώς δεν θα έμενε ποτέ εκτός της δημοσιότητος. Και αυτό Σεβασμιότατε αποτελεί νέον σπόρον διχασμού των κατοίκων της μικρής μας περιοχής του ΄Ανω Βοϊου.
Κανένας κάτοικος του ΄Ανω Βοϊου Σεβασμιότατε δεν αμφισβήτησε ποτέ ούτε την ομορφιά, ούτε την ιστορική σημασία της αγαπημένης μας Σιάτιστας, ούτε την σπουδαιότητά της ως εμπορικού κέντρου της περιοχής μας. Αγαπούσαμε, λατρεύαμε και αγαπούμε την Σιάτιστα, χαιρόμαστε διότι έδρα της Μητροπόλεώς μας είναι αυτή η πανέμορφη πόλη και δεν θα είχε κανείς μας την οιανδήποτε αντίρρηση να ορισθεί αυτή ως η έδρα του νέου Δήμου.
Κανείς δεν πρέπει να λησμονεί ότι η Σιάτιστα είναι η γεννέτειρα της Καπετάνισας ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, του ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ και τόσων άλλων ευεργετών. ΄Οσοι έχουν έστω και την ελαχιστότατη πνευματική μόρφωση σεμνύννονται διότι η πόλη αυτή βρίσκεται στον δικό μας τόπο.
΄Ομως Σεβασμιότατε και η δική μας περιοχή δεν στερείται ιστορικής αξίας. Αυτή η περιοχή αποτελεί το λίκνο του Μακεδονικού Ελληνισμού, διότι σ’ αυτήν, μεταξύ Νεαπόλεως και Τσοτυλίου, βρίσκονταν η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Κράτους, η ΛΕΒΑΙΑ, όπου περί το 700 π.Χ. βασίλεψεν ο Περδίκας.
Το επίσημο Κράτος μας, Σεβασμιότατε, δεν θέλησε ποτέ μέχρι σήμερα να δαπανήσει έστω και μία δ ρ α χ μ ή δια ν’ αποκαλυφθούν τα ερείπια αυτής της πόλης. Μήπως φοβούνταν οι αρμόδιοι ότι θα βρεθούμε μπροστά απο μία νέα Βιργίνα ;
Ο τόπος μας Σεβασμιότατε χρειάζονταν επειγόντως μία αναβάθμιση και αρχή αυτής θ’ αποτελέσει ο ορισμός της Νεάπολης ως έδρας του νέου Δήμου.
Η αναγκαία υποδομή υφίσταται, όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες που απαιτείται να λειτουργούν δια την εύρυθμη κοινωνική ζωή υπάρχουν σ’ αυτήν. Η Νεάπολη ήταν το κέντρο όλης της Δυτικής Μακεδονίας επι Βυζαντινής εποχής και της Τουρκοκρατίας, η οποία έγινε το 386. Και ως τέτοιο κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας έμεινε η Νεάπολη μέχρι του 1912.
Εξέχοντες πνευματικοί άνθρωποι προήλθαν και προέρχονται απο την περιοχή μας. Δεν υστέρησε σε τίποτε το ΄Ανω Βόϊο. Πρόσφερε πάρα πολλά στο έθνος μας απο των αρχαιοτάτων χρόνων, υποβαθμίσθηκεν οικτρά μετά τον εμφύλιο πόλεμο και παραμένει μέχρι σήμερα υποβαθμισμένο,οικτρά και εγκληματικά παριθωριοποιημένο.
Δεν δικαιούνταν μιάς καλύτερης μεταχείρισης ο τόπος αυτός Σεβασμιότατε;
Η Σιάτιστα είχε, έχει και θα έχει πολύ καλύτερο βαθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη κώμη της Επαρχίας μας, απέχει ελάχιστα μόνο χιλιόμετρα απο την Κοζάνη, έχει πολύ καλύτερη οικονομική υποδομή. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και σε καμιά περίπτωση δεν θα είχαμε ξεσηκωθεί αν αυτή είχεν ορισθεί ως έδρα του νέου Δήμου. Το εδήλωσεν άλλωστε αυτό ευθέως προ ημερών και σεμνότατα ο Δήμαρχός μας Νικόλαος Αλμπάνης στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ.
Σεβασμιότατε, πολλούς εδώ μας απασχολεί ήδη σοβαρότατα η εκδηλωθείσα εναντίον Σας οργή πληθώρας των κατοίκων μας.
Είσθε και θέλουμε να είσθε ο πνευματικός μας ηγέτης. ΄Εχετε πολλά χαρίσματα, δείξατε μια ασυνήθη δραστηριότητα, μας δώσατε ελπίδες πολλές αμέσως μετά τον ενθρονισμό Σας. Μήν μας απογηοτεύεται και Σείς άλλο. Δεν θέλουμε , δεν επιθυμούμε να Σας αισθανόμαστε ως ξ έ ν ο ν, ως ανεπιθύμητον. Κάτι πρέπει επειγόντως να γίνει ,ωστε να γεφυρωθεί το δημιουργηθέν, όχι απο δική μας υπαιτιότητα χάσμα.
Και το πρώτο βήμα θα γίνει οπωσδήποτε εκ μέρους μας αν το θελήσετε.
Ευελπιστώ ότι δεν Σας επίκρανα Σεβασμιότατε. Σας άδειασα την καρδιά μου, σας παρακαλώ βοηθήστε μας ώστε να αισθανόμαστε ότι δεν αποτελούμε τα ερίφια του ποιμνίου Σας, αλλ’ είμαστε κι’εμείς πρόβατα.
Με βαθύτατον σεβασμό, εκτίμηση και ειλικρινή αγάπη


Αλκιβιάδης Νέττας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..