Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
(χωρίς Ικτίνο και Φειδία)
Για το Δήμο Νεάπολης και όχι μόνο.
Από τεχνοκρατική άποψη, για να προβληματιστεί ο καθένας.
Οι νεαροί μπορούν να καταρτίσουν και ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Του Ανδρέα Χρυσ. Τσολακόπουλου

* Διατηρούνται οι 13 σημερινές διοικητικές Περιφέρειες, με αιρετούς, πλέον και που αποτελούν το 2ο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εμείς, υπαγόμαστε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (με τις 4 πρώην, Νομαρχίες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), με έδρα την Κοζάνη.
* Καταργούνται οι σημερινές Νομαρχίες και αποτελούν, πλέον, εκλογικές περιφέρειες των διοικητικών Περιφερειών.
* Καταργούνται οι σημερινοί Δήμοι και Κοινότητες και αποτελούν, πλέον, εκλογικές περιφέρειες των νέων διευρυμένων Δήμων.
Στο νομό (εκλογική περιφέρεια, πλέον) Κοζάνης θεσπίζονται 4 Δήμοι, που αποτελούν τον 1ο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ως αυτοδιοικούμενα Ν.Π.Δ.Δ., όπως και οι περιφέρειες (που αποτελούν το 2ο βαθμό), χωρίς να υφίστανται σχέσεις ελέγχου ή ιεραρχίας, μεταξύ τους, παρά μόνο συνεργασίας και συντονισμού.
Η Νεάπολη, που χαρακτηρίστηκε ως ιστορική έδρα, ανήκει στο νέο-διευρυμένο Δήμο Βοΐου, με διοικητική έδρα τη Σιάτιστα.
* Στο νέο Δήμο Βοίου ενσωματώνονται πλέον οι πρώην Δήμοι Σιάτιστας (6.547), Ασκίου (5.130), Νεάπολης (5.121), Τσοτιλίου (4.753) και η Κοινότητα Πενταλόφου (896), με αριθμό εδρών, στο 27/μελες, πλέον, Δημοτικό Συμβούλιο, αντίστοιχα 8, 6, 6, 6, 1.
* Θεσπίζονται 7 Αποκεντρωμένες Γενικές Διοικήσεις (ως τρίτος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), με επικεφαλής Γενικούς Γραμματείς (υπερυπουργούς), που διορίζονται από την Κεντρική Διοίκηση (Κυβέρνηση).
Εμείς, ανήκουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα.
* Καταργούνται τα σημερινά Δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα και θεσπίζονται οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν οι πόλεις της Σιάτιστας (5.642), της Νεάπολης-Μελιδονίου (2.301+68=2.369) και της Γαλατινής (2.092), επειδή έχουν πάνω από 2.000 κατοίκους, με 5/μελές συμβούλιο και Τοπικές Κοινότητες, με 3/μελές συμβούλιο οι κωμοπόλεις ή πρώην τοπικά διαμερίσματα, του Τσοτιλίου (1.596), της Εράτυρας (1.406), του Πενταλόφου (633), του Καλονερίου (579), του Πελεκάνου (523), του Μικροκάστρου (479), του Παλαιοκάστρου-Δαφνερού (323+81=404), του Δρυοβούνου (402), του Αυγερινού (386), του Σισανίου (348) και της Δαμασκηνιάς (306), με πάνω από 300 κατοίκους, ή με έναν Αντιπρόσωπο για τα πρώην τοπικά διαμερίσματα με λιγότερους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 (ΦΕΚ 715/12-6-2002 Τ.Β΄).
*Δικαίωμα ψήφου έχουν οι Δημότες που γεννήθηκαν πριν από την 1/1/1994.
Επίσης, οι ομογενείς, οι πολίτες της Ε.Ε, κάτοικοι Νεάπολης, καθώς και οι νόμιμοι αλλοδαποί, που κατοικούν, νόμιμα, στο Δήμο επί μία πενταετία.
Αυτοί εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους.
Οι παραπάνω μπορούν να είναι και υποψήφιοι σύμβουλοι, εκτός από υποψήφιοι Δήμαρχοι.
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι πρέπει να γεννήθηκαν πριν από την 1/1/1991 και οι υπόλοιποι πριν από την 1/1/1994.
Ο Δήμαρχος δεν εξασκεί επαγγελματική δραστηριότητα.
* Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού, με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο, αποτελείται από τρία μέρη:
=Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τους υποψήφιους, για τον κεντρικό Δήμο Βοΐου, Δημοτικούς Συμβούλους, που ανήκουν στην εκλογική περιφέρεια (πρώην Δήμο) του Δημότη.
Για την εκλογική περιφέρεια του σημερινού Δήμου Νεάπολης, που θα έχει, όπως αναφέρθηκε 6 έδρες, οι υποψήφιοι θα είναι μέχρι 9 (έδρες +50%).
=Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τους υποψήφιους των άλλων εκλογικών περιφερειών του Δήμου Βοΐου (μέχρι 12 από τον πρώην Δήμο Σιάτιστας, 9 από τον πρώην Δήμο Ασκίου, 9 από τον πρώην Δήμο Τσοτιλίου και 3 από την πρώην Κοινότητα Πενταλόφου, σε ενιαίο αλφαβητικό κατάλογο) και
=Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τους υποψήφιους της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, που οι υποψήφιοι για τις 5/μελείς κοινότητες είναι μέχρι 6, για τις τριμελείς μέχρι 4 και για τις μονομελείς (αντιπρόσωπο) μέχρι 2 υποψήφιοι.
Για τον αριθμό των υποψηφίων, για κάθε συμβούλιο, διακεκριμένα, ισχύει ο περιορισμός της συμμετοχής του ενός φύλου κατά 30% κλπ...
Για την οκταεδρική περιφέρεια, τουλάχιστον οι 3, για τις εξαεδρικές τουλάχιστον οι 2 και για τις τριεδρικές η μία υποψηφιότητα, θα είναι από κάθε φύλο.
Οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται, μέχρι 3 στο πρώτο μέρος (στους υποψήφιους του πρώην οικείου Δήμου), μέχρι 1 στο δεύτερο μέρος (από υποψήφιους ενός άλλου πρώην Δήμου) και μέχρι δύο ή μέχρι έναν σταυρό, στο τρίτο μέρος, αν πρόκειται για Δημοτική ή τοπική κοινότητα, αντίστοιχα.
* Επιτυχών συνδυασμός είναι εκείνος που θα συγκεντρώσει το 50% των έγκυρων ψηφοδελτίων συν μία ψήφο.
Διαφορετικά, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο πρώτων κλπ..
Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει το 60% των εδρών (στην προκειμένη περίπτωση 16 Δημοτικούς συμβούλους και η μειοψηφία τους υπόλοιπους 11).
Αν ο επιτυχών συνδυασμός λάβει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 60%, αυξάνονται ανάλογα και οι έδρες του κλπ…
Το πηλίκο του συνόλου των εγκύρων, όλων των επιλαχόντων συνδυασμών, πλην του πρώτου, δια του 11, αυξημένο κατά 1, αποτελεί το εκλογικό μέτρο («λίγο» μικρότερο του 10,1%).
Αν η ψηφοφορία επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, τότε έχουμε δύο κατανομές εδρών.
Στην πρώτη, κατανέμονται οι 14 έδρες και στη δεύτερη οι υπόλοιπες 13.
Το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής είναι το ακέραιο πηλίκο του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, της πρώτης ψηφοφορίας, δια του 14, αυξημένο κατά ένα (ακριβώς, 8%).
Οι 13 έδρες της δεύτερης κατανομής κατανέμονται στον επιτυχόντα, πλέον, συνδυασμό, μέχρι να συμπληρώσει τον αριθμό των 16 εδρών και οι υπόλοιπες (αν μείνουν) διατίθενται μόνο στο.. δεύτερο συνδυασμό….
Η κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, γίνεται από την ψηφοφορία της πρώτης Κυριακής.
Στην αρχή, αποδίδεται στον επιτυχόντα συνδυασμό (μετά τη δεύτερη Κυριακή), από μία έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια (πρώην Δήμο ή κοινότητα), δηλαδή σύνολο 5 έδρες, για το Δήμο Βοΐου.
Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το συνδυασμό που έλαβε το μικρότερο ποσοστό, αλλά εξασφάλισε συμμετοχή στο Δημοτικό συμβούλιο (10,1 %), γίνεται η διανομή, σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής και στις περιφέρειες (πρώην Δήμους) με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα ψηφοδελτίων κλπ…κλπ.
Ενδεχόμενα, εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί κλπ που δεν συμπληρώνουν το μέτρο κλπ, να μειωθεί ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων (μικρότερος του 27!).
Για την κατανομή των 5 εδρών στις Δημοτικές Κοινότητες (Σιάτιστα, Νεάπολη, Γαλατινή), ο επιτυχών συνδυασμός του Δημάρχου, πλέον, (συνολικά σε όλο το Δήμο) καταλαμβάνει από 3 έδρες και οι επιλαχόντες τις υπόλοιπες δύο, σε κάθε μία, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά σε όλο το Δήμο και όχι μόνο στη Δημοτική Κοινότητα.
Για την κατανομή των 3 εδρών στις Τοπικές κοινότητες, το εκλογικό μέτρο είναι το ακέραιο πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων της τοπικής κοινότητας, δια του 3, αυξημένο κατά 1 (ακριβώς, 34%).
Αν προκύψουν περισσότερες έδρες, αφαιρούνται από τους συνδυασμούς με το μικρότερο υπόλοιπο κλπ.
Την έδρα Εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας καταλαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε στην Τοπική κοινότητα (με λιγότερους από 300 κατοίκους).
Οι εκλογές γίνονται ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές (την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου), εκτός από τις φετινές που θα γίνουν 7 και 14 Νοεμβρίου 2010.
Η θητεία των μελών είναι πενταετής, από 1/9 μέχρι 31/8 (εκτός από την πρώτη εφαρμογή, που θα είναι μικρότερη κατά 4 μήνες.
Ορίζονται 6 Αντιδήμαρχοι (με θητεία τουλάχιστον 2,5 έτη), από την πλειοψηφία, ένας τοπικός σε κάθε εκλογική περιφέρεια (πρώην Δήμο, σαν Δήμαρχος, σχεδόν) και φυσικά, μπορεί ένας Αντιδήμαρχος να έχει αρμοδιότητες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες (πρώην Δήμους).
Ο Αντιδήμαρχος ασκεί, παράλληλα και θεματικές αρμοδιότητες.
Άλλα όργανα:
* Η εκτελεστική επιτροπή, αποτελείται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, για συλλογικό συντονισμό.
Για ειδικά τοπικά θέματα, μετέχουν και οι αντίστοιχοι Πρόεδροι των κοινοτήτων...
* Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, προέρχεται από την πλειοψηφία και ο αντιπρόεδρος από τη μείζονα μειοψηφία.
Όλες οι παρατάξεις έχουν πλήρες εξοπλισμένο γραφείο κλπ.
Δίνονται πολλές αρμοδιότητες και πόροι στους Δήμους και στις Κοινότητες κλπ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον, μία φορά το μήνα.
Είναι υποχρεωτική η ιστοσελίδα, σε κάθε Δήμο.
Άλλες επιτροπές είναι η οικονομική, η της διαβούλευσης των πολιτών και η της ποιότητας ζωής, του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών κλπ..
Όργανα για την περιφέρεια είναι ο Περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συμβούλιο, η οικονομική και η εκτελεστική επιτροπή κλπ κλπ…
** Τελικά, ο Δήμος Βοΐου:
*Θα έχει το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο με 27 μέλη, που τα 8 θα προέρχονται από το σημερινό Δήμο Σιάτιστας, ανά 6 από τους σημερινούς Δήμους Ασκίου, Νεάπολης-Μελιδονίου, Τσοτιλίου και 1 από τη σημερινή κοινότητα Πενταλόφου.
*Θα έχει τρία 5/μελή συμβούλια στις Δημοτικές Κοινότητες Σιάτιστας, Νεάπολης και Γαλατινής.
*Θα έχει ένδεκα τριμελή συμβούλια στις Τοπικές Κοινότητες Τσοτιλίου, Εράτυρας, Πενταλόφου, Καλονερίου, Πελεκάνου, Μικροκάστρου, Παλαιοκάστρου-Δαφνερού, Δρυοβούνου, Αυγερινού, Σισανίου και Δαμασκηνιάς.
*Θα έχει από έναν, μόνον, Αντιπρόσωπο, στα σημερινά 45 τοπικά διαμερίσματα (με συνολικά 59 οικισμούς), που σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχουν πληθυσμό μικρότερο των 300 κατοίκων: Του Δήμου Ασκίου: Ναμάτων (182), του Δήμου Νεάπολης: Αηδονοχωρίου-Καλλιστρατίου (70+45=115), Αλιάκμονα (281), Αξιοκάστρου-Κλήματος (46+100=146), Ασπρούλας-Κρυονερίου (121+64=185), Βελανιδιάς-Στέρνας (110+46=156), Λευκοθέας (56), Μεσολόγγου (76), Μολόχας (190), Πεπονιάς (130), Περιστέρας (59), Πλατανιά (121), Πολυλάκου (77), Πυλωρίου (85), Σημάντρου (49), Σκαλοχωρίου (176), Τραπεζίτσας-Πανάρετης (169+39=208), Χειμερινού (87), Χορηγού (153), του Δήμου Τσοτιλίου: Αγιάσματος-Αγ. Θεοδώρου-Αχλαδέας-Κοιλαδίου (34+70+57+43=204), Αγ. Αναργύρων (49), Ανθούσας-Τριάδας (54+16=70), Ανθοχωρίου-Φυτωκίου (108+74=182), Βουχωρίνας (79), Βροντής-Απιδέας-Λευκαδίου (94+41+26=161), Δάφνης (60), Διχείμαρου (50), Δραγασιάς (95), Ζώνης (205), Κλεισώρειας (88), Κορυφής (108), Κριμηνίου (90), Λικνάδων-Λεύκης (50+22=72), Λούβρης (42), Λουκουμίου (79), Μόρφης (97), Ομαλής-Γλυκοκερασιάς (149+68=217), Πλακίδας (11), Πολυκάστανου (174), Ροδοχωρίου (87), Σταυροδρομίου (105), Χρυσαυγής (140), της Κοινότητας Πενταλόφου:Αγ. Σωτήρας (32), Βυθού (184) και Διλόφου (47).
Σ.Σ.:Πολλοί αναρωτιούνται γιατί είναι μικροί οι αριθμοί των κατοίκων, αλλά κατά τη μέρα της απογραφής λείπαμε από τα χωριά μας. Ας μην το επαναλάβουμε το 2011, με τη νέα απογραφή.
Όλοι οι πρώην Δήμοι του Βοΐου χαρακτηρίζονται μειονεκτικές ή ορεινές περιοχές.
Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, στο σύνολό του , αύριο, Τρίτη, 1/6/2010, το απόγευμα.
Τα στοιχεία είναι από τα «πρόχειρα» πρακτικά της Βουλής.
Ήδη, στο τέλος της συνεδρίασης ο Υπουργός έκανε μερικές τροποποιήσεις, όπως η αύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων από 5 σε 6… κλπ, χωρίς άλλες τεχνοκρατικές αλλαγές.
Ωστόσο, θα επανέλθουμε.
Απορία:
Ποιες είναι, τελικά, οι αρμοδιότητες της ιστορικής έδρας, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο σημερινό κώδικα (άρθρο 6);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..