Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Ανοιχτή επιστολή προς πάντα αρμόδιο και ενδιαφερόμενο
Λυπάμαι διότι δια της παρούσης μου επιστολής θα έλθω σε αντίθεση με τις ιδέες και αξιώσεις ορισμένων προλαλησάντων για το θέμα του καθορισμού της έδρας του Δήμου Βοΐου στη Νεάπολη και όχι της Σιάτιστα, ανδρών κατεχόντων περίοπτες θέσεις και πόστα είτε λόγο θέσεως είτε λόγο επαγγέλματος, οίτινες μη λαβόντες υπόψη τον διχασμό και τα μίση που θα δημιουργήσουν προέβησαν σε επιπόλαιες ενέργειες με σκοπόν την ανατροπή της αποφάσεως της επιτροπής ήτις καθιέρωσε ως έχει τον χάρτην και κατένειμε τους δήμους με γνώμονα μόνον το δίκαιον και την εξυπηρέτησην του κοινού αντικειμενικότατα και ανεπηρέαστα και επικροτώ και συγχαίρω την επιτροπήν γιαυτήν την θεσιν που έλαβε, μακάρι να γίνονταν τα πάντα κατ αυτόν τον τρόπο, πόσο διαφορετική θα ήταν η χώρα μας και πόσο μάκαρες οι πολίτες της!
Δυστυχώς όμως υπάρχουν και όχι λίγοι άφρονες που θέλουν πάντοτε να επιβάλουν τις θελήσεις των με γνώμονα πάντα την ιδιοτέλειαν και προσωπικά συμφέροντα φθάνοντας ακόμα και στην παραποίηση της πραγματικότητας και αυτής της ιστορίας την οποίαν ενθυμούνται μόνον τότε που θίγονται τα συμφέροντά τους τυφλωμένοι δε από αυτά και την ευτελή ιδιοτέλειαν προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς απάδοντας της παιδείας ην έχουν και της θέσεως. Όταν δε οι εχέφρονες επικρίνουν τας πράξεις των αφρόνων εις τι διαφέρουν τούτων;
Το Βόιο είναι σήμερα η φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης και εκ τούτου ο πληθυσμός αναγκάζεται σε μετακινήσεις. Αν λοιπόν δεν δημιουργηθεί ένα οικονομικοεμπορικό κέντρο όπως η Νεάπολη όχι μόνον δεν θα κρατηθεί αλλά θα εγκαταλείψει τα πάντα και θα απομακρυνθεί. Η δε περιοχή θα ερημώσει καθ ολοκληρίαν ενώ η Σιάτιστα δεν προσφέρει τοιαύτην προοπτικήν. Έχει γεράσει λόγω του ορεινού της όγκου και του αγόνου εδάφους. Η δε Νεάπολης είναι στο κέντρο της επαρχίας με προσβάσεις πανταχόθεν γόνιμον και εφορον έδαφος , συγκοινωνίες προς όλας τας κατευθύνσεις , Εγνατία οδός κλπ κλπ.
Κατόπιν των ανωτέρω καλόν είναι τόσον οι Σιατιστείς όσον και όσοι άλλοι διαφωνούν να συνετιστούν να σκεφτούν αντικειμενικά το γενικό και μόνον συμφέρον λαμβάνοντες υπόψιν και να αποδεχτούν την σοφήν γνώμη και απόφασην της επιτροπής.
5-5-2010
Χρήστος Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος Δημ. Διαμ Λευκοθέας Αξιωματικός Χωρ/κης εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..